Creative Factory

크리에이티브 팩토리 지원사업

CREATIVE FACTORY

컬러 3D 프린터(CJP) (Color 3D Printer)

크리에이티브팩토리
이전
다음 1

제조사 : 3D Systems

도입일 : 2014-06-13

사용용도 : 시제품 및 제품 제작

장비스펙
Color: Full CMYK
Build Volume: 508 x 381 x 229mm
Layer thickness: 0.1mm
Materials: VisiJet PXL
--------------------------------------------------------------------------------
27,000원 / 1시간 (재료비 별도 실비 정산)

장비 이용료(시간당) : 직접사용 : 27,000원 , 의뢰사용 : 27,000원

달력
SUN MON TUE WED THU FRI SAT